Lovgivning

Lovgivning m.v.

Det er andelshaverens ansvar, at de kartofler, der leveres til fabrikken på avlerens andel, opfylder gældende dansk pesticid-lovgivning, og at de ikke stammer fra gensplejsede planter i henhold til gældende definition.

 

Slampolitik for fabrikskartofler

Bestemmelser om, hvilke typer slam og under hvilke forudsætninger de kan anvendes til jordbrugsformål, findes i ”Slambekendtgørelsen”.

I sædskifter med fabrikskartofler må der dog ikke anvendes slam fra offentlige eller private rensningsanlæg.

Slam og spildevand samt uforurenede produktrester fra forarbejdning af vegetabilske råvarer samt slam og spildevand fra mejerier henhørende under gruppe A i bilag 3 i ”Slambekendtgørelsen” betragtes som acceptable slamprodukter i sædskifter med fabrikskartofler forudsat, at grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede stoffer er overholdt.

Hvis der bruges andet slam end fra gruppe A i bilag 3 i ”Slambekendtgørelsen” i sædskiftet med fabrikskartofler, skal dette godkendes af fabrikken, og fabrikken forbeholder sig ret til at kræve autoriserede analyser af kartoflerne for at sikre, at grænseværdierne for tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer er overholdt.

I yderste konsekvens vil kartoflerne blive afvist, hvis der findes indhold af disse stoffer, som er større end de mængder, der er tilladt i henhold til ”Slambekendtgørelsen” og levnedsmiddel-lovgivningen i øvrigt.

Det er til enhver tid avlers og leverandørs ansvar, at det, der spredes på markerne er ufarligt og overholder den til en hver tid gældende lovgivning.

 

Leverandørerklæring

Leverandørerklæring

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK