Leverance

Leveringens størrelse

Avlere til kampagnen 2024 må levere grundtegning + 10 % regnet i renvægt. 
Ekstra tegningen er underkastet samme forpligtelser og rettigheder som den faste tegning. I lighed med tidligere år vil Karups avlere automatisk få tildelt de 10 % ekstra til deres grundtegning medmindre de skriftligt, og senest 1. marts 2024, har meddelt fabrikken, at de ikke ønsker dette.

 

Levering og kvalitet

Leveringstidspunkt og kvantum skal NØJE overholdes. Kartoflerne skal være friske og ufrosne, samt være egnet til at indgå i produktion af kartoffelstivelse. Stivelsesfattige og usunde kartofler kan afvises. Lastbiler og påhængsvogne skal inspiceres før læsning. Lastbilen/påhængsvognen skal være tom og rengjort. Lastbiler og påhængsvogne, der har været anvendt til kørsel af glas, koks eller affald, må ikke anvendes til kørsel af kartofler.

 

Fremrykket leveringstidspunkt

Findes der hos en avler kartofler, der på grund af frostskade eller af anden grund ikke kan holde sig til ordinær leveringstidspunkt, kan kartoflerne efter henvendelse til fabrikkens kontor, tilmeldes til ”fremrykket levering”. Indkaldelsen af tilmeldte kvantum vil efterfølgende fragå i avlerens sidste levering eller leveringer af ordinær kampagne. Fabrikken forbeholder sig ret til i ekstraordinære tilfælde, at reducere i tilmeldte kvantum. For kartofler tilmeldt og indkaldt til fremrykket leveringstidspunkt skal avleren betale kr. 10,00 pr. hkg kartofler brutto.

 

Fabriksafhentning/selvkørerordning

Avlerne kan hvert år på dyrkningskontrakten, som udsendes i marts/april, vælge om de ønsker at være selvkørere eller om de ønsker fabriksafhentning og hvor mange dage de ønsker til levering. Har avlerne specielle ønsker til levering kan det skrives på dyrkningskontrakten, og fabrikken vil så se om det kan efterkommes. Der er indgået fabriksafhentningsaftale med Vognmandsfirmaet Stevnhoved ApS gældende for kampagnerne 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024.

 

Fabriksafhentning

Her inddeles avlerne i hold 2-8, med 2-8 leveringsterminer og 1 dag til indkørsel af kartofler pr. leveringstermin.

 

Retningslinier for fabriksafhentning

  • Avlerne får inden kampagnen meddelelse om leveringsuge eller -uger, samt leveringsmængde pr. leveringsuge.
  • Avlerne kontaktes af vognmanden, med et rimeligt varsel, mht. præcis afhentningsdag i den forud oplyste leveringsuge. Vognmanden sørger for læsning af kartoflerne med eget materiel.
  • Avlerne skal stille mandskab til rådighed for afdækning og klargøring, når vognmanden kommer for at afhente kartoflerne. Kartoflerne skal være lagt i kuler på jævn bund og placeret langs fast vej, eller opbevaret i let tilgængelige kartoffelhuse.
  • Avlerne modtager fragtudligning fra fabrikken efter kg leveret stivelse. Fragtudligningen er zonebestemt efter afstanden imellem avleren og fabrikken.
  • Fabrikken trækker vognmandens fragtrate på avlerens kartoffelafregning. Fragtraten er zonebestemt efter afstanden imellem avleren og fabrikken og beregnes af indvejede rene kartofler.

 

Retningslinier for fabriksafhentning
Holdinddelingen er:
Hold 2 0 - 2.500 td. 2 leveringer = 2 leveringsdage
Hold 3 2.501 - 5.000 td. 3 leveringer = 3 leveringsdage
Hold 4 5.001 - 10.000 td. 4 leveringer = 4 leveringsdage
Hold 5 10.001 - 15.000 td. 5 leveringer = 5 leveringsdage
Hold 6 15.001 - 25.000 td.  6 leveringer = 6 leveringsdage
Hold 7 25.001 - 50.000 td. 7 leveringer = 7 leveringsdage
Hold 8 50.001 og derover  8 leveringer = 8 leveringsdage

Selvkøreordning

Her inddeles avlerne i hold 2-8, med 2-8 leveringsterminer og valgmuligheder mellem 1-6 dage til indkørsel af kartofler pr. leveringstermin.

Retningslinier for selvkørerordning

  • Avlerne får inden kampagnen meddelelse om leveringsdage og -mængder.
  • Avlerne sørger personligt for indkørsel af kartoflerne, enten selv, eller ved egen valgt vognmand. Avleren afregner selv med vognmanden.
  • Avlerne modtager fragtudligning fra fabrikken efter kg leveret stivelse. Fragtudligningen er zonebestemt efter afstanden imellem avleren og fabrikken.

 

Retningslinier for selvkørerordning
Holdinddelingen er:
Hold 2 0 - 2.500 td. 2 leveringer = min.2/max.6 leveringsdage
Hold 3 2.501 - 5.000 td. 3 leveringer = min.3/max.9 leveringsdage
Hold 4 5.001 - 10.000 td. 4 leveringer = min.4/max.12 leveringsdage
Hold 5 10.001 - 15.000 td. 5 leveringer = min.5/max.15 leveringsdage
Hold 6 15.001 - 25.000 td. 6 leveringer = min.6/max.18 leveringsdage
Hold 7 25.001 - 50.000 td. 7 leveringer = min.7/max.21 leveringsdage
Hold 8 50.001 td. - og derover 8 leveringer = min.8/max.24 leveringsdage

Krav til aflæsningsmateriel

Arbejdstilsynet har udstedt forbud mod udtrædning på aflæsningsgruben.
Avlerne bedes derfor tilpasse deres aflæsningsmateriel således at dette undgås.

Arbejdstilsynet har endvidere påpeget, at det ikke er tilladt at befinde sig i området mellem brovægten og vejehuset når prøvekranen er i brug. Området vil være afspærret og afspærringen skal respekteres. 

Høstpant

Har du indgået aftale om høstpant i de leverede kartofler, bedes du meddele dette til fabrikkens kontor.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK