Nyheder AKK

Generalforsamling d. 23. juni i Herning Kongrescenter

09.06.2021

Karup Kartoffelmelfabrik afholder generalforsamling onsdag den 23. juni 2021 kl. 13.00 i
Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning
 
Generalforsamlingen vil blive afholdt i overensstemmelse med Herning Kongrescenters Covid-19 retningslinjer. Dette indebærer krav om fremvisning af gyldigt coronapas og legitimation (sundhedsbevis) ved indgangen, samt krav om at medbringe og bære mundbind eller visir, når du står eller færdes rundt i Herning Kongrescenter. Længere ophold i foyeren er ikke tilladt, og der opfordres til at holde afstand under hele arrangementet, samt ikke at møde op ved tegn på sygdom.
 
Ønsker du at deltage i generalforsamlingen er tilmelding nødvendig.
Bindende tilmelding gives til kontoret senest mandag den 14. juni til kk@kkmel.dk eller på
telefon 97 10 14 22.
Der gives kun adgang til registrerede andelshavere + ægtefælle/samarbejdspartner, dog max. 2 personer pr. avlernr. Øvrige afvises.
 
Indgangen til generalforsamlingen vil være åben ca. 45 minutter før generalforsamlingens start, hvor registrering og uddeling af stemmesedler påbegyndes.
Avlernr. og navn skal oplyses. På forespørgsel skal man kunne legitimere sig.
 
Der anvendes IKKE valgkort.
 
Fra kl. 12.15 – kl. 13.00 vil der bliver serveret en frokostplatte samt øl eller vand.
 
 
Dagsorden
 
1: Valg af 4 stemmetællere.
2: Formandens årsberetning.
3: Regnskabsaflæggelse, herunder stillingtagen til overskudsanvendelse.
4: Behandling af indsendte forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet nogen forslag.
5: Valg til bestyrelsen.


I henhold til vedtægternes § 10 er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:

  • Kristian Møller Sørensen, Bording
  • David Straadt, Fårbæk
  • Jens Hansen, Kni

6: Valg af revisor.
7: Eventuelt.
 
Der udleveres 1 sæt stemmesedler pr. avler.
 
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. andelshaver.
Skriftlig fuldmagt fra fuldmagtsgiveren skal afleveres.
Én person kan max. have 2 stemmesedler.
 
Der henstilles til, at der kun anbefales kandidater til bestyrelsesvalg, som man forinden har afklaret med, om de også ønsker at modtage et eventuelt valg.
 
Dirigenten afgør og informerer i hvert afstemningstilfælde, hvilket nr. stemmeseddel der skal bruges.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK