Agro nyt

Ukrudtsbekæmpelse i kartoffelmarken

08.05.2017

Lægning er her i de første dage i april så småt ved at starte op, og det er fremragende vejr, så det kommer til at gå stærkt.
Det næste der banker på i kartoffelmarken er ukrudtsbekæmpelsen. En ren kartoffelmark er alfa og omega, da ukrudt både koster udbytte og optagebesvær.
Der er relativt få midler til rådighed, men sprøjtes der efter en fast plan er de rimelig effektive, så en ren kartoffelmark bør være til at opnå.Rodukrudt
Generelt skal rodukrudt bekæmpes andre steder i sædskiftet. Vi råder ikke over midler, der har tilstrækkelig effekt på problemer med bl.a. grå bynke og tidsler.
Vi så dog i 2016 at fuld dosis glyphosat (1080 g aktivstof) sammen med 2,4 kg Novitron havde en acceptabel effekt på gråbynke. En dyr løsning som kun bør bruges som en nødbremse, og effekten vil garanteret variere meget fra år til år.
Tilbage er faktisk kun mekanisk ukrudtsbekæmpelse med en stjernerullerenser som har en nogenlunde effekt på grå bynke og tidsler. Her er der dog risiko for udbyttetab, da den mekaniske rensning også vil påvirke kartoflerne, så der er igen tale om en nødløsning.

Kvik
Kvik kan bekæmpes i kartofler med enten Agil eller Focus Ultra. Der kan sagtens opnås en god effekt med disse midler, men igen er det en noget dyrere løsning end hvis der havde været ryddet op i problemet inden der blev sat kartofler.
Begge midler anvendes når kvikken har 3-5 blade. Husk tilsætning af Dash til Focus Ultra, og at der kun må behandles hvert 3. år med begge midler.

Roundup
Der har igennem vinteren været meget snak om anvendelsen af glyphosat og hvordan den mest optimale effekt opnås. Generelt kan siges at:

  • Sprøjtevandet bør testes for om en pH-regulering er nødvendig. Der findes testkit hos mange foderstoffer som udleveres gratis, og bl.a. fabrikken i Karup har en del til at stå.
  • Er der behov for pH-regulering, skal det hældes i sprøjten før der kommes glyphosat i.
  • Vurder doseringen. Enårig rapgræs og kamille kan nemt tages med 400 g aktivstof/ha, men er der snerle og vejpileurt bør dosis ikke komme under 800 g aktivstof/ha. Vi ser for mange steder hvor effekten ikke er tilfredsstillende pga. forkert pH og for lille dosering.
  • Forvent desuden, at der med de nye formuleringer vil gå laaaang tid før effekten kan ses på ukrudtsplanterne, men har pH og dosering været i orden skal effekten nok komme.
  • Glyphosat bør ikke anvendes i læggekartofler.

Reglone
Kommer fremspiringen til at køre som smurt, og kartoflerne kommer op før der er blevet sprøjtet med glyphosat, er det nødvendigt at få marken “nulstillet” alligevel. Her er Reglone eneste alternativ, da der kan sprøjtes med Reglone selv om kartoflerne er kommet op.
Da Reglone ikke er systemisk, vil kun de kartofler der er fremspiret bliver svedet af, og derefter starte på ny. Reglone kan sagtens anvendes selv om 20-25 % af kartoflerne er kommet op, også uden udbyttetab.
Er der kommet flere kartofler op, er det stadig aktuelt med en Reglonesprøjtning, men man må dog forvente et vist udbyttetab. Udbyttetabet er dog mindre end alternativet, nemlig en beskidt mark.
Husk at Reglone bør tilsættes spredeklæbemiddel, og at der ikke bør behandles i direkte solskin midt på dagen, da midlet nærmest fordamper før det har nået at gøre sin virkning.
Reglone bør desuden altid anvendes i læggekartofler

Novitron og Fenix
Samme middel og så alligevel ikke. Novitron­ er et relativt nyt middel som kom på markedet for et par år siden­. Midlet er en blanding af Fenix og Command, og har vist gode resultater. Dog er det sådan, at har man et almindeligt ukrudtstryk hvor 1 l Fenix er en stor hjælp, oplever vi ikke den store forskel på om der anvendes det ene eller det andet middel. Prismæssigt er midlerne også meget ligeværdige.
Der hvor Novitron har sin styrke er hvis der er problemer med sort natskygge. En behandling med 1,2 l Novitron og 0,15 Command har en fantastisk effekt på sort natskygge og bør være obligatorisk på arealer, hvor denne ukrudtsart er et problem, eller er ved at blive det.
Behandlingen erstatter den behandling med Boxer der tidligere har være udført mod sort natskygge. Behandling med Novitron skal ske før fremspiring.

Titus
Endnu engang på dispensation. Titus er som udgangspunkt det eneste middel med en bred effekt der kan anvendes efter kartoflernes fremspiring.
De sidste år har vi set at effekten på bl.a. snerlepileurt og især vejpileurt har været for dårlig hvis ukrudtet er blevet for stort. Derfor er rettidseffekten særdeles vigtig når der skal behandles med Titus. Der bør som udgangspunkt max gå 10 dage fra der er behandlet med glyphosat til 1. behandling med Titus. Bliver intervallet større vil effekten på især vejpileurt blive kraftig reduceret, og det kan blive nødvendig at hæve doseringen.
Titus må max. anvendes med 30 g/ha/år, og anbefalingen er at køre med 2 x 15 g Titus/ha med 14 dages interval. Der skal altid tilsættes spredeklæbemiddel til Titus.

MCPA og Boxer
Begge midler er specialmidler som anvendes på få, specifikke ukrudtsarter.
Boxer har stort set kun effekt på sort natskygge, og det er kun hvis der anvendes en dosering i den høje ende af skalaen. Ligeledes skal kartoflerne gerne være 15 cm høje, da den høje doseringkan være hård kost for dem.
MCPA er oplagt at anvende ved store forekomster af melder. En dosering på 0,05-0,15 l/ha giver en billig og effektiv bekæmpelse af melder, men enkelte sorter har også svært ved at klare MCPA. Bl.a kan Oleva krølle på bladene længe efter behandling.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Der er gennem de senere år lavet rigtigt mange forsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Rettidseffekten ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse er mindst lige så vigtig som ved kemisk ukrudtsbekæmpelse. Effekten er – hvis man overholder rettidigheden – faktisk også på højde med anvendelse af kemi.
Desværre viser forsøgene også, at det utrolig nemt kan koste udbytte at anvende mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Der er bestemt mulighed for at lave en kombination af begge løsninger, og her viser forsøgene, at hvis der skal anvendes rensere i kartofler, er det vigtigt at gøre det der, hvor man normalt ville anvende enten 1. eller eventuelt 2. sprøjtning. Mens det bestemt ikke kan anbefales at udføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse på kartofler der hvor vi normalt kører 3. sprøjtning.
Det kan ikke undgås, at renserne påvirker rødderne på kartoflerne hvis de har fået en vis størrelse. Samtidigt vil alle rækker blive påvirket af færdsel i marken i et 4-rækket system, hvilket ikke harmonere særlig godt med masser af løs jord.

 

Der kan sammensættes mange forskellige  kombinationer af ukrudtsbekæmpelse, men de mest brugte er listet i skemaet

  Midler Bemærkninger
Moderat
ukrudtstryk
800 g glyphosat
1,0 l Fenix
2 x 15 g Titus+ spredeklæbemiddel
eller
800 g glyphosat
1,0 kg Novitron
2 x 15 g Titus + spredeklæbemiddel
Skal anvendes før fremspiring
Max. 10 dage fra glyphosatsprøjtning til 1. gang Titus
Max. 14 dage fra 1. gang Titus til 2. gang
Højt
ukrudtstryk
800 g glyphosat
1,8 Fenix
2 x 15 g Titus
eller
800 g glyphosat
1,8 kg Novitron
2 x 15 g Titus + spredeklæbemiddel
Skal anvendes før fremspiring
Max. 10 dage fra glyphosatsprøjtning til 1. gang Titus
Max. 14 dage fra 1. gang Titus til 2. gang
Sort
natskygge
800 g glyphosat
1,2 l Novitron
0,15 Command
2 x 15 Titus + spredeklæbemiddel
Skal anvendes før fremspiring
Max. 10 dage fra glyphosatsprøjtning til 1. gang Titus
Max. 14 dage fra 1. gang Titus til 2. gang
Melder 0,05-0,15 MCPA i 2. Titussprøjtning Vær varsom med dosering og forvent at en del sorter kortvarigt krøller bladene lidt sammen
Sort
natskygge
2,5-3,0 l Boxer Kun hvis der ikke er blevet sprøjtet med Novitron og Command før fremspiring
Lægge­kartofler 1,2 l Reglone
Fenix eller Novitron efter ukrudtstryk
2 x 15 g Titus + spredeklæbemiddel
Max. 10 dage fra Reglonesprøjtning til 1. gang Titus
Max. 14 dage fra 1. gang Titus til 2. gang
Fremspirede
kartofler
1,5 l Reglone
2 x 15 g Titus + spredeklæbemiddel
Kun som en nødløsning hvis glyphosatsprøjtningen mislykkedes eller ikke kan udføres
Ofte nødvendig med supplerende behandling mod melder
Max. 10 dage fra Reglonesprøjtning til 1. gang Titus
Max. 14 dage fra 1. gang Titus til 2. gang

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK