Agro nyt

Plan for ukrudt, skadedyr og skimmel

01.03.2018

I et forsøg på at skabe et overblik over de forskellige strategier der kan vælges mellem når man kigger på hhv. bejdsning/skadedyrsbekæmpelse, ukrudt og skimmel/bladplet har vi udarbejdet følgende tabeller.
De giver et overblik over de muligheder der er i forhold til middelvalg og prisen på de forskellige strategier der kan vælges. Effektmæssigt er der vores vurdering at der ikke er forskel mellem de enkelte behandlinger, men der kan naturligvis være forhold der taler for at vælge den ene løsning frem for den anden. Der er i alle beregninger regnet med listepriser fra middeldatabasen.
 
Bejdsning og Skadedyr
Bejdsning mod rodfiltsvamp og bekæmpelse af skadedyr hænger i stor grad sammen i dag. En del avlere anvender i dag prestige, men det er nødvendigt med en særdeles god rabataftale før det er økonomisk at anvende prestige. Det er fra 2018 kun lovligt at anvende prestige på læggeren, og kun i en dosering på 1,0 l/ha. Det er derfor nødvendigt at tilsætte en smule ekstra Monceren for at få tilstrækkelig effekt på rodfiltsvamp. Når Prestige er blevet reduceret i dosis kender vi ikke effekten på cikader, og det kan derfor blive nødvendigt med yderligere bekæmpelse mod cikader.

 

Bejdse og skadedyr
  Dosering/ha Pris på midlet Pr.ha Samlet pris/ha
Rizolex pulver 2,5 kg 108 kr. 270 kr.  
Mospilan 2 x 0,2 kg 745 kr. 298 kr. 568 kr.
Rizolex flydende 0,75 l 430 kr. 322 kr.  
Mospilan 2 x 0,2 kg 745 kr. 298 kr. 620 kr.
Monceren pulver 5 kg 105 kr. 525 kr.  
Mospilan 2 x 0,2 kg 745 kr. 298 kr. 823 kr.
Monceren flydende 1,5 kg 255 kr. 382 kr.  
Mospilan 2 x 0,2 kg 745 kr. 298 kr. 680 kr.
Prestige 1,0 l 630 kr. 630 kr.  
Monceren flydende 0,2 l 255 kr. 51 kr. 681 kr.
Prestige 1,0 l 630 kr. 630 kr.  
Monceren flydende 0,2 l 255 kr. 51 kr.  
Karate 0,35 kg 475 kr. 166 kr. 847 kr.

 

Ukrudtsbekæmpelse
Ukrudtsmæssigt er der ikke den helt store forskel på hvilke midler der anvendes. Der er dog ingen tvivl om at hvis man kender til ukrudtsarterne er det muligt at reducere omkostningen ret betragteligt. Er der fx et kendt problem med sort natskygge kan man finde en besparelse på 270 kr/ha ved at anvende Novitron før fremspiring frem for at skulle afsted med Boxer EC når kartoflerne er 15 cm høje. Strategien kun med Reglone er en nødløsning som anvendes hvis kartoflerne er kommet op. Der kan i den strategi hurtigt opstå behov for ekstra behandling mod bla. hvidmelet gåsefod og sort natskygge. Ligesom det kan koste en smule i udbytte hvis kartoflerne er kommet for langt frem.
Der diskuteres ofte om det er nødvendigt med Fenix eller Novitron, eller om en ren Roundup behandling er tilstrækkelig. Vi oplever ofte at der er ukrudtsarter som ærenpris og vejpileurt i marken hvor der ikke er tilstrækkelig effekt udelukkende med Roundup, og vores anbefaling er derfor igen i år at anvende Fenix eller Novitron i blanding med Roundup.

Alm. ukrudtstryk

Ukrudt
Strategi Dosering/ha listepris på midlet pr. ha samlet pris/ha
Alm. ukrudtstryk
Roundup
Novitron
Titus+spredeklæbemiddel
1,6 l
1,0 kg
2 x 15 g
70 kr.
395 kr.
7,60 kr.
112 kr.
395 kr.
228 kr.


735 kr.
Alm. ukrudtstryk
Roundup
Fenix
Titus+spredeklæbemiddel
1,6 l
1,0 kg
2 x 15 g
70 kr.
400 kr.
7,60 kr.
112 kr.
400 kr.
228 kr.


740 kr.
Moderat ukrudtstryk, ærenpris, enårig rapgræs, vejpileurt
Roundup
Novitron
Titus+spredeklæbemiddel
1,6 l
1,2 kg
2 x 15 g
70 kr.
395 kr.
7,60 kr.
112 kr.
475 kr.
228 kr.


815 kr.
Moderat ukrudtstryk, ærenpris, enårig rapgræs, vejpileurt
Roundup
Fenix
Command
Titus+spredeklæbemiddel
1,6 l
1,0 kg
0,1 l
2 x 15 g
70 kr.
395 kr.
1120 kr.
7,60 kr.
112 kr.
395 kr.
112 kr.
228 kr.847 kr.
Højt ukrudtstryk eller sort natskygge, mange vejpileurt
Roundup
Novitron
Command
Titus+spredeklæbemiddel
1,6 l
1,2 kg
0,1 l
2 x 15 g
70 kr.
395 kr.
1120 kr.
7,60 kr.
112 kr.
475 kr.
112 kr.
228 kr.927 kr.
Højt ukrudtstryk eller sort natskygge, mange vejpileurt
Roundup
Fenix
Command
Titus+spredeklæbemiddel
1,6 l
1,0 kg
0,2 l
2 x 15 g
70 kr.
400 kr.
1120 kr.
7,60 kr.
112 kr.
400 kr.
240 kr.
228 kr.980 kr.
Alm. ukrudtstryk og uventet meget sort natskygge
Roundup
Novitron
Titus+spredeklæbemiddel
Boxer når kartoflerne er 15 cm høje
1,6 l
1,0 kg
2 x 15 g
2,5 l
70 kr.
395 kr.
7,60 kr.
185 kr.
112 kr.
395 kr.
228 kr.
462 kr.1197 kr.
Nødløsning efter fremspiring. Forventet nedsat effekt
Reglone+spredeklæbemiddel
Titus+spredeklæbemiddel
1,5 l
15 g
230 kr.
7,60 kr.
345 kr.
228 kr.

573 kr.
Hvis der benyttes 1,2 l Reglone i stedet for Roundup vil omkostningen til ukrudtsbekæmpelse stige med 164 kr./ha

 

Skimmel og Bladplet
Heller ikke på skimmel/bladplet siden er der det helt store at hente med at vælge den ene strategi frem for den anden. Ved valg af Naritaløsningen er der helt frit valg på skimmelmiddelsiden, men ved at vælge Revus Top er man bundet til Revus i fuld dosering på skimmelsiden.
I de øvrige skimmelbehandlinger er der regnet med at doseringen af skimmelmidler kan reduceres med ca. 20 % ift. fuld dosering, men det er naturligvis afhængig af skimmelsæsonen hvilken dosis der skal køres med.
Generelt bør man især i området omkring Karup/Brande ikke anvende løsningen med Amistar, da der er fundet en del steder med nedsat virkning af Amistar. Løsningen har desuden også prisen imod sig. Uanset hvilken løsning der vælges anbefales det ikke at reducere doseringen af det bladpletmiddel der anvendes. Forsøg viser at der skal fuld dosering til for at opnå den bedste effekt, mens der er rig mulighed for at reducere dosis på skimmelmidlerne hvis vejret arter sig.

Skimmel og bladplet
Strategi   Samlet dosering/ha Listpris på midlet kr./ha Samlet pris/ha
Revus Top
bekæmpelse af kartoffelbladplet
Revus Top
Signum
RanmanTop
Revus
2 x 0,6 l
2 x 0,25 kg
6 x 0,4 l
4 x 0,5 l
450 kr.
595 kr.
400 kr.
325 kr.
540
297
960
6502447 kr.
Narita
bekæmpelse af kartoffelbladplet
Narita
Signum
RanmanTop
Revus
2 x 0,4 l
2 x 0,25 kg
6 x 0,4 l
6 x 0,5 l
270 kr.
595 kr.
400 kr.
325 kr.
216
297
960
9752448 kr.
Amistar
bekæmpelse af kartoffelbladplet
(risiko for resistens)
Amistar
Signum
RanmanTop
Revus
2 x 0,5 l
2 x 0,25 kg
6 x 0,5 l
6 x 0,4 l
285 kr.
595 kr.
400 kr.
325 kr.
285
297
960
9752517 kr.
Ved højrisiko Cymbal 0,25 kg 300 kr. 75  
Ved skimmelangreb Proxanil 2,0 l 215 kr. 430  

 

Ud fra ovenstående tabeller er det efterfølgende muligt at bestemme sig for de billigste og bedste strategier. I linket finder du AKK’s sprøjteplan for 2018 i kartofler.
 
Har du spørgsmål til de forskellige strategier er du velkommen til at kontakte Rasmus i Agro på tlf 30 711 511

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK