Agro nyt

Husdyrgødning til stivelseskartofler

16.03.2020

Husdyrgødning til kartofler bliver i nogle tilfælde fravalgt pga. dårlige erfaringer med udbytte og stivelsesprocent i marker, der er gødet med husdyrgødning.

Der er i 2019 lavet forsøg med husdyrgødning til stivelseskartofler, og de viser, at der som udgangspunkt ikke er grund til at fravælge husdyrgødning til kartofler (se tabellen). Dog er det vigtigt at tage sine forholdsregler når disse gødningstyper anvendes som gødningskilde.

  1. Det er vigtigt at kende indholdet i den gylle der udbringes. Og netop derfor kan det være lidt problematisk at anvende f.eks dybstrøelse og fjærkrægødning. Ikke fordi det er dårlige gødninger, men fordi det kan være svært at tage en ordentlig prøve ud.
  2. Husdyrgødning kan som så mange andre gødninger udvaskes, og derfor er det vigtigt at husdyrgødningen udbringes så tæt på lægning som overhovedet muligt.
  3. Det udstyr vi udbringer gylle med i dag er rigtig tungt grej, så anbefalingen er helt klart at få det udbragt inden pløjning eller dybdeharvning så der ikke er spor i læggebedet efter en gyllevogn.

Desuden gælder det om at være opmærksom på gylle fra de mange biogasanlæg, der efterhånden er. Vi ser desværre analyser fra biogasanlæg som indeholder rigtig meget klor. Og det er derfor vigtigt at kende indholdet af klor i den gylle der udbringes, uanset om det er fra biogasanlæg eller almindelig husdyrgødning.

Enkelte prøver af biogasgylle indeholder 4-5 kg klor/ton, mens langt de fleste analyser af almindelig gylle viser et indhold på 0,8-1,2 kg klor/ton. Grunden til det høje indhold af klor i biogasgylle er, at en del anlæg skal bruge jernklorid til at fælde svovl i anlægget med, og det giver desværre en høj koncentration af klor i gyllen.

Tildeling af klor til stivelseskartofler betyder normalt et fald i stivelsesprocenten på mellem 0,01 og 0,012 % for hvert kg klor der tildeles. Det betyder, at ved tildeling af almindelig gylle vil stivelsesprocenten falde med ca. 0,33 % mens det ved biogasgylle med højt indhold af klor vil være et fald på op til 1,5 % i stivelsesprocenten.

Det er derfor meget vigtigt at få analyseret gyllen for de normale næringsstoffer, men også at få analyseret for klor. Indeholder gyllen mere en 1 kg klor/ton frarådes det at bruge det til gødskning af stivelseskartofler. Man bør i hvert fald se på om det kan anvendes andre steder på bedriften, eller om mængden kan reduceres til kartoflerne
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Agro på tlf 30 711 511 eller på mail Rasmus@kkmel.dk

 

Gødningstype Tildelte
næringsstoffer
Stivelses % Hkg knolde Udbytte, kg stivelse
Gødskning til kartofler
14-3-15
NS 27-4 eftergødskning
Patentkali eftergødskning
224 N
40 P
225 K
17,7 679 120
Flydende ammoniak
Protamylasse
Trippelfosfat
NS 27-4 eftergødskning
Patentkali eftergødskning
227 N
42 P
246 K
18,5 682 126
Gylle mink
Protamylasse
Trippelfosfat
NS27-4
NS27-4 eftergødskning
Patentkali eftergødskning
226 N
43 P
258 K
18,5 659 122
Gylle slagtesvin
Protamylasse
Trippelfosfat
NS 27-4
NS27-4 eftergødskning
Patentkali eftergødskning
226 N
42 P
246 K
18,2 693 126
Gylle kvæg
Protamylasse
Trippelfosfat
NS 27-4
NS 27-4 eftergødskning
Patentkali eftergødskning
226 N
43 P
247 K
18,6 658 122
Gylle biogas
Protamylasse
Trippelfosfat
N 27-4
N 27-4 eftergødskning
Patentkali eftergødskning
226 N
43 P
246 K 
 16,8  665  112

 

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK